Opšti uslovi

  1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
  2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžbina je neopoziva.
  3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku
  4. U slučaju bilo kakve promjene prodavac je dužan da obavijesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbine

Garancija kvaliteta

Zlatara Škorpion d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbijeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zamijeniti proizvod novim ili vratiti novac..

Garantni rok počinje danom prodaje proizvoda, koji se unosi u garantni list i ovjerava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Da bi se izbjegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja.

Reklamacije i povraćaj robe

Reklamaciju možete ostvariti u sljedećim slučajevima:

1) Reklamacija prilikom prijema – Ukoliko se prilikom prijema ili prvog puštanja u rad ustanovi da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zamijeniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u celosti, Zlatara Škorpion d.o.o je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

2) Reklamacija u garantom roku – Davalac garancije u garantnom roku, o svom trošku obezbijeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zamijeniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod šaljete u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

3) Otkazivanje porudžbine – Rok za povraćaj novca i utvrđivanje vjerodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 21 dan od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije Zlatara Škorpion u potpunosti snosi troškove transporta.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:

  • reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
  • da podnesete na uvid original garantnog lista i fiskalni račun
  • da date opis neispravnosti
  • nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gdje je ostavio proizvod

Zaštita prilikom plaćanja putem Interneta

Prilikom plaćanja karticom putem Interneta unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Ukoliko posjedujete Visa, MasterCard ili Maestro platnu karticu odobrenu od strane banke izdavaoca za online plaćanje, možete izabrati ovaj način plaćanja. Nakon što potvrdite narudžbenicu, bićete preusmjereni na stranicu banke, na kojoj vršite unos podataka sa platne kartice i obavljate plaćate. Ukoliko je transakcija uspješna bićete vraćeni na naš sajt sa obaviještenjem da je plaćanje uspješno obavljeno. U slučaju da plaćanje nije uspjelo, bićete vraćeni na naš sajt sa informacijom o neuspjelom plaćanju i moći ćete da ponovite plaćanje ili da izaberete drugi način plaćanja. Iz sigurnosnih razloga, podaci o vašoj platnoj kartici su vidljivi samo banci kao procesoru kartica. Stranica banke je zaštićena i sigurna za ovaj način plaćanja.

Sva plaćanja će biti obavljena u markama (KM). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Centralne Banke BiH. Pri zaduživanju vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primijenjuju operatori platnih kartica. Navedena cijena koja je razlčita od KM, a navedena na sajtu je informativnog karaktera i zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do odstupanja od iste.

Privatnost podataka

Da bismo uspješno obradili vašu narudžbinu potrebni su nam vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da vam isporučimo željenu robu, kao i da vas obavijestimo o trenutnom statusu narudžbine.

U ime Zlatare Škorpion obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posjetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posjećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Saglasnost i promjene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumijeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. Zlatara Škorpion d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promjene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja email obaviještenja svim registrovanim korisnicima.