Isporuka je besplatna na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, bez provizija i poštarina. Isporuka se vrši preko kurirskog servisa. Isporuku i prodaju vršimo samo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Roba se dostavlja na adresu koju ste naveli kod unosa vaših podataka u procesu online kupovine.

 

U procesu plaćanja putem interneta Zlatara Škorpion ni u jednom trenutku nema uvid u podatke o platnoj kartici koje ste unijeli, kao ni u stanje vašeg bankovnog računa i drugih podataka. Zlatara Škorpion se isključivo oslanja na informaciju o uspješno autorizovanom plaćanju koju dobija od strane banke. Zlatara Škorpion ima uvid jedino u podatke koje ste sami direktno dali sistemu (vaš kontakt i ostali podaci neophodni za isporuku proizvoda).

 

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica banci, pa se tako kompletan proces naplate odvija na stranicama banke. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu, pa samim tim Zlatara Škorpion neće odgovarati za zloupotrebu istih.

 

U slučaju da je autorizacija plaćanja odbijena, Zlatara Škorpion ne može ulaziti u razloge odbijanja koji su potpuno u domenu odnosa kupca kao vlasnika platne kartice i banke koja je karticu izdala kupcu.

 

Plaćanje karticom ne mijenja politiku privatnosti vaših podataka definisanu opštim uslovima kompanije Zlatara Škorpion i ne koristi se za davanje vaših podataka trećim licima. Vaši lični podaci se koriste za kontakt sistema sa vama, a trećim licima se mogu dostaviti isključivo po zakonom predviđenoj proceduri.